Baie belangrik om te weet dat hierdie vir die kantoor is, die doel van hierdie blad is nie dat mense daartoe kan toegang hê nie, maar dat julle ‘n CRM (Customer Relationship Management) tool kan hê om julle rolspelers mee te segmenteer en doelgerigte kommunikasie aan elke groep te kan stuur.

Add Potential Clients Here

Add Tourism Operators Here

Add Friends of K&K Here

Add K&K Alumni Here